akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Atatürkün hayatı kısaca

Mustafa Kemal 1881 yılında Selanikte doğduğunda Osmanlı imparatorluğu zor günler geçiriyor, toprakları üzerinde büyük devletlerin emelleri bulunuyordu. Küçük yaşta askerliğe merak saran Mustafa önce mahallesindeki dini mektepe başlasa da daha sonra yolu askeri okullar ile kesişti.Askeri okullardaki başarısı nedeniyle dikkat çeken Mustafaya öğretmeni Kemal ismini verdi. Kemal ismini ömrünün sonuna kadar taşıyan Mustafa Kemal 1934’te soyadı kanunu çıkana kadar bu isimle anıldı. Mustafa Kemalin adını duyurması Çanakkale savaşı ile olmuştur. Başarısız Alman komutanlardan görevi devralan Mustafa Kemal Conkbayırında düşman kuvvetlerini durdurunca terfi almış ve ünü duyulmuştur. Belki de bu sebeptendir daha sonra padişah olacak Vahidettin Efendinin yaveri olmaya hak kazanmıştır. Onunla birlikte Almanya gezisine kadar yakın ilişkiler içerisindeyken daha sonra padişah olan ve işgal kuvvetlerine yeterli direnişi gösteremeyen Vahidettin ile araları açılmıştır. İlişkide kopma noktası Mustafa Kemal’in Samsuna çıkışı ile olmuştur. Önce geri dönmesi emredilen daha sonra askerlikten ihraç edilen Mustafa Kemal milli mücadeleyi başarı ile organize ederek düşmanları ülkeden atmakla kalmamış, saltanatı da kaldırarak Osmanlı imparatorluğuna son vermiştir. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanı Lozan anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra olmuştur. Cumhuriyetle birlikte inkılaplar peşpeşe gelmiş ve 10 Kasım 1938’de vefat edene dek ülkesini muasır medeniyet seviyesine doğru götürmeye devam etmiştir. Kaynak:http://www.ataturkunhayati.com


EmoticonEmoticon