Akıllı Tahta

akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

4. Sınıf Matematik Ardışık sayılar kısa yoldan topalama çalışma kağıdı

4. Sınıf Matematik Ardışık sayılar kısa yoldan topalama çalışma kağıdı

4. sınıf Matematik ardışık sayılarla kısa yoldan toplama yapma etkinliği öğrenciler için hazırlanmış güzel bir etkinlik. Etkinliği word ve pdf dosyası olarak indirebilirsiniz. Etkinliği indirmeden etkinlik içinde yer alan bazı alıştırmalara aşağıdan göz atabilirsiniz. ARDIŞIK SAYILAR
Verilen ardışık sayıları örnekteki gibi kısa yoldan toplayınız
a)3,4,5,6,7                                      sonuç=

b)12,13,14,15,16,17,18                     sonuç=

c)18,19,20,21                                  sonuç=

1-34 den başlayarak, 38’e kadar olan ardışık sayıların toplamını bulunuz.

2-54’den başlayarak 60’a kadar olan ardışık sayıların toplamını bulunuz.

3-15’den başlayarak 20’ye kadar olan ardışık sayıların toplamını bulunuz.
Verilen ardışık çift ve tek sayıları kısa yoldan toplayınız. (Terim sayısı çift ve ya tek olduğu zaman da yanda verilen kural uygulanır.)
a) 4,6,8,10,12                            sonuç=

b)14,16,18,20                            sonuç=       

c)21,23,25,27,29,31                  sonuç=             

d)33,35,37                               sonuç=       

1) 41 den başlayıp 49’a kadar ilerleyen tek sayıların toplamı kaçtır?

2) 62 den başlayıp 68’e kadar giden çift sayıların toplamı kaçtır?

3)Toplamları 39 olan ardışık 3 sayıyı bulunuz.


4)Toplamları 140 olan 4 çift sayının ilk terimi kaçtır?


5)Ardışık 5 tek sayının toplamı 85’dir.Buna göre bu sayılar kaçtır?
Terim
Java Temel Veri Tipleri

Java Temel Veri Tipleri

 public class JavaNotlari { 
   public static void main(String[] args) { 
      /*Java da kullanılan veri tipleri 
      byte: 127 ve -127 arasında bir değer alır. Bellekte 1 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0 
      short: 32768 ile -32768 arasındaki değerleri alır. Bellekte 16 bit yani 2 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0 
      int: 2 147 483 648 ile -2 147 483 648 arasında bir değer alır. Bellekte 4 byte yer kaplar.Varsayılan değeri= 0 
      long: 2^63 ile 2^63 - 1 arasında bir değer alır. Bellekte 8 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0L 
      float: 3.4*10^38 ile -3.4*10^38 Bellekte 32 bit yer kaplar. Varsayılan değeri= 0.0f 
      double: 1.7*10^308 ile -1.7*10^308 arasında değer alır. Bellekte 64 bit yer kaplar. Varsayılan değeri = 0.0d 
      char: karakter türünde değer alır. uzunluğu 16 bit. varsayılan değeri =\0000u 
      boolean: Yalnızca iki değer alır. False veya true. Varsayılan değeri=false 
      simdi yukarıdaki veri tiplerini kullanarak değişkenler tanımlayıp. Bunları ekrana yazdıralım. */ 
      byte degisken=12; 
      short degisken1=32000; 
      int degisken2=2345678; 
      long degisken3=34545345; 
      float degisken4=3.4454f; 
      double degisken5=4.3435453453; 
      char degisken6 ='a'; //Tek tırnak kullanılır. 
      boolean degisken7=false; 
      System.out.println(degisken); 
      System.out.println(degisken1); 
      System.out.println(degisken2); 
      System.out.println(degisken3); 
      System.out.println(degisken4); 
      System.out.println(degisken5); 
      System.out.println(degisken6); 
   } 
 } 

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı sorularını indirmeden aşağıdaki kısımlara bakarak inceleyebilirsiniz. Ya da word formatında yukarıdaki linkten indirebilirsiniz. 
Tüm öğretmenlerime faydalı olması dileğimle. 

206-2017 yılı 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2 yazılı soruları:


PARA YOKKEN
           Geçmişten günümüze, pek çok şey para yerine kullanıldı. İlk insanlar deniz kabuklarını para olarak kullanırdı. Mayalar içinse kakao çekirdekleri para birimiydi. Uzun yıllar altın, gümüş gibi değerli metaller para olarak elden geçti. Kâğıt paralar ise çok daha yakın bir zamanda ortaya çıktı. Paranın bulunmasından önce, bir mal edinmek için, onunla aynı değerde başka bir malla değiş tokuş etmek gerekiyordu. Takas denilen bu sistemde akla gelen ve olabilecek her şey kullanılıyordu. Tahıl ürünleri, kümes hayvanları, tuz, büyükbaş hayvanlar, deniz kabukları gibi ihtiyaç duyulan ve istenen her şey değiş tokuş yoluyla el değiştiriyordu. Bu sistemde malın belli bir değeri oluyordu. Bu tür alışverişlerde karşılıklı ihtiyaçlar ön plana çıkıyordu.
1. İlk insanlar para yerine ne kullanmışlar? (4puan)
                                                     

2. Para bulunmadan önce alışverişler nasıl yapılıyormuş? (4puan)


3. Kâğıt paralar ne zaman kullanılmaya başlanmış? (3puan)


4-)Aşağıdaki kelimelere yapım eki mi yoksa çekim eki mi geldiğini örnekteki gibi ( X ) ile belirtiniz.(10 P)

Kelimenin Kökü
Kelimenin Aldığı Ek
Yapım Eki
Çekim Eki
Boyacı
Kitaplık
Gördü
Evsiz
Yalanlar

5-) Aşağıdaki kelimelerin basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu belirleyiniz. (10 puan)
Kelime
Basit
Türemiş
Birleşik
PaşabahçeBileziklerMutlulukDefterimKahvehane6-) Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşısına yazınız.(Ünsüz benzeşmesi, Yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, kaynaştırma)(12p)
Kitapçı…………………….                                                Gitti……………………….
Minicik……………………                                                 Başlıyor…………………..
Suyu……………………….                                                 Azıcık……………………..
Vakti………………………                                                 Önlüğü…………………..
Büyücek………………….                                                  Affettim…………………..
Besliyor………………….                                                   Altışar……………………..

7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?(4p)
A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.                               B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.                       D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.
8-) Aşağıda verilen kelimeleri belirtilen anlam özelliğiyle cümlede kullanınız.( 4 p )
yumuşak: (mecaz anlam)…………………………………………..

yüksek: (gerçek anlam)......................................................................

kol:(yan anlam)……………………………………………………..

açı:(terim anlam)……………………………………………………

9-) Aşağıdaki boşluklara ayrı yazılan “ki” ve birleşik yazılan”-ki”den uygun olanını getiriniz.(5p)

Düzenli çalış……………. Başarılı olasın.       O kadar güldü………………….karnı ağrıdı.
Benim resmim senin…………..kadar güzel olmadı.   Seni hasta sanmıştım oysa……………turp gibiymişsin.
Masada……………kitabı bana uzatır mısın?

10-) Aşağıdaki boşluklara ayrı yazılan”de,da” ve birleşik yazılan “-de,-da”dan uygun olanını getiriniz.(5p)

Ona aldığım kitabı dolmuş…………….unutmuş.       Aşağı indiğim……………babamla karşılaştım.
Ahmet…………..bu toplantıya katılmış.                    Evdekilere haber vereyim…………….beni merak etmesinler.
Kitabım araba……………..kalmış.

11- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz? (4 Puan)
A) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır
        B)  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
C) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
D) Eklerin başında kullanılır.

12-)Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışları düzeltiniz.(10p)

Kedimiz pamuğu herkes çok severdi.
Komşumuz doktor ali bey çok kibar biridir.
Teyzem kıbrıs caddesinde oturuyor.
Ülkemizde hanefilik ve şafilik yaygın mezheplerdir.
Ülkemizin en yüksek dağı ağrı dağıdır.

13.Aşağıdaki cümlelerin öznel mi yoksa nesnel mi olduğunu karşısına yazınız?(5P)  
Bugün diğer günlerden daha güzel bir gündür. (....……….……)
Hamur Ağrı’nın güzel ilçelerinden bir tanesidir.           (………….…….)
Yazarın kitabı 13 bölümden oluşmuştur.                             (……………….)
Yazarın bu kitabı şimdiye kadar yazılmış en güzel kitaptır.  (……………….) 
Ordu, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir.        (……………….)

15-)Aşağıda verilen hikâye unsurlarına uygun kısa bir hikâye yazınız. Yazım ve noktalama kurallarına, sayfa düzenine dikkat ediniz.( 15 p)

Yer: OkulKahramanlar: Sinan, Öğretmen, arkadaşları

14-). Aşağıda sözcüklerin (gerçek/mecaz) kullanıldığını an lamda cümlelerin sonlarındaki boşluklara yazınız.(5 puan)
Yaşadığı son olaylar onu yıktı. ______________________

Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu. ___________________

Hava soğuk dışarı çıkmayın. _______________________

Sınıfımız yeterli ışık almıyor. ______________________
Yeni sınıfıma çabuk ısındım. _____________________

Zaman: PazartesiOlay: Sinan’ın arkadaşlarına örnek olacak güzel bir davranışta bulunmasıYOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı!

YOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı!

haydar-colakoglu-yolo-uygulama
Ulaşımda En Pratik Yol O!  sloganı ile yola çıkan ve Uber’in karşılaştığı en güçlü rakip olan girişim YOLO için geri sayım başladı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ilgi gören şehir içi, konfor ve kaliteyi birleştiren yolculuklar sağlayan platformlara bir yenisi daha ekleniyor. Kısa süre içinde hayatımızda farklı bir yer edinmeyi hedefleyen girişimin adı YOLO.
YOLO, şehir içinde lüks segment araçlar ile şehir içi VIP taşımacılık hizmeti veren ve sektöre çok iddialı girerek diğer rakiplerine nazaran çok farklı iş modeli ve kazanç vaat eden bir mobil uygulama. Dünyada Uber modeli olarak bilinen mobil uygulamanın Türkiye versiyonu olarak planlanmış olan YOLO, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış.
YOLO’yu dünyadaki benzerlerinden farklı kılan en önemli özellik TR’de hukuksal altyapısının sağlamlığı ve farklı kazanç modelleri. YOLO, hem kullanıcılara, hem de iş ortaklarına sağladığı yeni nesil bir iş modeli ile kısa sürede yola çıkıyor.
haydar-colakoglu
YOLO, TEB Holding ve Çolakoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ÇOLAKOĞLU başkanlığındaki güçlü yatırımcı ve yönetim kadrosu ile de dikkat çekiyor. Yönetim kademesindeki 12 kişilik tecrübeli ekibin, 1 yıl süren çalışmaları sonucu ortaya çıkardıkları YOLO, şehir hayatına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
haydar-colakoglu-teb-genel-mudur
haydar-colakoglu-teb
Ulaşımdaki zorlukları keyif ve konfor ile çok uygun koşullarda sunmayı hedefleyen ekip adına konuşan YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ÇOLAKOĞLU şunları söyledi;
“Günümüzde temel ihtiyaçlarımızdan biri olan şehir içi konforlu seyahatin hızlı, güvenli ve ucuz olarak sağlanabilmesi başlangıç noktamızdı. Bununla birlikte, kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi, sektörde hukuksal altyapının sağlamlaştırılması yeni düzende yeni normallere alışan bizler için çok önemli. İşlerimize teknolojiyi en verimli şekilde entegre etmek hem kullanıcılarımıza hem de iş ortaklarımıza yüksek kazanç sağlayacaktır.
YOLO yüzde yüz yerli yapım bir uygulamadır. Amaçlarımızdan biriside bu iş modelini hızlı bir şekilde ülke dışında da kullanılan bir marka yapmaktır. YOLO’nun temel felsefesi bundan ibarettir.
Kendi kurucularımızın sağladıkları desteklerin yanında, henüz başlangıç aşamasında iken Los Angeles merkezli bir yatırım şirketinden 16 milyon dolar değerleme ile bir kısım yatırım aldık. Kendileri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda da “you only live once” baş harflerinden oluşan YOLO isminde karar kıldık. Bunun yanısıra Los Angeles, San Francisco, Londra ve Zürih merkezli yatırımcı grupları ile de görüşmelerimiz devam etmekte. Bu güç birliği platformu ile hem UBER gibi bir dünya devine rakip olacak, hem de Türkiye’den bir dünya markası çıkartabilmek için çalışacağız.
haydar-colakoglu-yolo-turkiye
Başlangıç gününde 300’ün üzerinde araç ile hizmet verecek olan YOLO ile kullanıcılar, tek tuş ile araç çağırabilecek, ulaşım ücretlerini kredi kartları ile ödeyebilecekler. Araçta unuttukları herhangi bir eşyanın güvende olduğunu bilecekler. Yıl sonu hedefimizde 1000’i aşkın araçla hizmet vermek var.
Bu uygulamaların yanısıra yolcularımızı çok özel kampanyalardan da faydalandıracağız. Farklılıklarımız, ilk günden bu ayrıcalıklar ile görülecek. Kasim ayında acilacak beta surumu ile İstanbul`un bazi seckin mekanlarinda yapilacak test surusleri ile hizmete baslayacak olan uygulama üzerinden özellikle tanıtım günlerimizde kayıt yaptıran yolcularımıza 15 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında ücretsiz ulaşım hakları, çeşitli promosyonlar sağlayacağız. Açılışa özel bu kampanya gibi birçok büyük kurumdan da kampanya desteği alan YOLO ile yolculuklarınızın standartları değişecek. YOLO’yu hepinize tavsiye ediyorum. YOLO dünyasına hoş geldiniz.”
GooglePlay ve AppStore dan indireceğiniz uygulama sayesinde YOLO dünyasında siz de yerinizi alın. Detaylı bilgi ve iletişim için www.yolo.com.tr adresinden YOLO’ ya ulaşabilir @yolo_turkiye Instagram adresinden de takip edebilirsiniz.

Bir boomads advertorial içeriğidir.
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Özet

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Özet

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Özet İndir
Trablusgarp Savaşı-1911
Balkan Savaşları-1912
1. DÜNYA SAVAŞI   Başlangıç: 1914  Bitiş : 1918
ÇANAKKALE SAVAŞI-1915
Savaştığımız Devletler
 İtalya
(Balkan Devletleri)
Bulgaristan, Yunanistan,
Sırbistan, Karadağ
İtilaf Devletleri (Düşman Devletler)
1.İngiltere              4. İtalya
2.Fransa                 5. Yunanistan
3.Rusya
İttifak Devletleri (DOST Devletler)
1. ALMANYA
2. Avusturya
3. Macaristan
Savaşın Nedenleri

1. İtalya Trablusgarp ve Bingazi’yi almak istedi.

2. Atatürk ve subay arkadaşları halkı örgütleyerek İtalya’ya karşı başarılar kazandı.
(Atatürk’ün İLK ASKERİ başarısıdır)

-Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdı.

-Osmanlı Devleti önce savaş için taraf olmadı. (Savaşa Girmedi)
-Daha Sonra Almanya’nın savaşı kazanılacağı düşünülerek Almanya’nın yanında savaşa girdi.   Böylece ÇANAKKALE SAVAŞI başlamış oldu.

Savaşın Nedenleri;
-İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmek istedi.
-İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmak istedi.
Neden Kaybettik?

Balkan savaşlarının başlaması nedeniyle Trablusgarp Savaşı kaybedildi.

1. Tecrübeli askerlerin olmayışı
2. Silah yiyecek ve cephane eksikliği

nedenleriyle Balkan Savaşları kaybedildi.
M. Kemal ve Kahraman Türk askerlerinin üstün başarısı sonucu 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Savaşı’nı KAZANDIK.

***Çanakkale Zaferi tarihimize altın harflerle yazılmış en büyük destanlardan biridir. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…..

***Atatürk Askerlere; “Sizlere savaşmayı değil, Ölmeyi emrediyorum sözünü Çanakkale’de söylemiştir.
        
Çanakkale savaşını kazanmış olmamıza rağmen yanında savaşa girdiğimiz devletlerin savaşı kaybetmesi sonucu bizde kaybetmiş sayıldık.
HANGİ ANTLAŞMA İMZALANDI?

UŞİ ANTLAŞMASI-1912

Bu antlaşmaya göre;

Trablusgarp (Libya) ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı.

LONDRA ANTLAŞMASI-1912

Bu Antlaşma Sonucunda;

Osmanlı Devleti Balkanlardan çekilmek zorunda kaldı.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI--30 EKİM 1918
Bu antlaşmaya göre;
1. Türk ordusunun büyük bölümü dağıtıldı. Ordumuzun silahlarına el konuldu
2. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açıldı.
3. Tersaneler, limanlar, demiryolları ve haberleşme araçları İtilaf devletlerinin kontrolüne geçti.
4. Antlaşmanın 7. Maddesine göre İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördüklerinde istedikleri işgal edebileceklerdi. (Antlaşmanın En Ağır Maddesi)
5. Osmanlı devleti bağımsızlığını kaybetti.
6. İtilaf devletleri bu antlaşmaya dayanarak yurdumuzu işgal etmeye başladı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TOPLANTI VE KONGRELER

·         Atatürk vatanın içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması için milli birlik ve beraberlik olması gerektiğini düşünüyordu.
·         Bunu Anadolu’da halkın bir araya gelerek milli birlik ve beraberlik içinde başaracağını düşünüyordu.
·         Bu nedenle 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıktı.
·        
19 Mayıs 1919           ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A GİDİŞİ
22 HAZİRAN 1919             AMASYA GENELGESİ
4 EYLÜL 1919            SİVAS KONGRESİ
27 ARALIK 1919         TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELİŞİ
23 NİSAN 1920          BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞI


Anadolu’da bazı şehirlerde genelgeler yayınladı ve ülkenin her yerinden gelen temsilcilerle toplantılar ve kongreler yaptı.

AMASYA GENELGESİ
22 HAZİRAN 1919
ERZURUM KONRESİ
23 TEMMUZ 1919
SİVAS KONGRESİ
4 EYLÜL 1919

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirmemektedir.
                    
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Milletin haklarını savunmak için milli kurulun varlığı gereklidir.

Sivas’ta Milli bir Kongre toplanacaktır.
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik içinde karşı koyacaktır.

Vatanın ve bağımsızlığın korunmasına Osmanlı Hükümetinin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacaktır.

Milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işlerini denetlemelidir.
Türkiye’nin her tarafından seçilmiş olan temsilciler katıldı. Bu nedenle Sivas Kongresi Milli (ulusal) bir kongredir.

Vatanın bağımsızlığını sağlamak için girişimlerde bulunmak ve bu konudaki önerileri görüşüp gerekli kararları almak için kongre toplandı.

Erzurum kongresindeki kararlar aynen kabul edildi.

TEMSİL HEYETİ seçildi.

Bütün Milli Cemiyetler birleştirildi.

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELİŞİ-27 ARALIK 1919       
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI-23 NİSAN 1920

Atatürk ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Çalışmalarını Ankara’da sürdürdü.

İstanbul’un işgalinden sonra “Mebusan Meclisi” kapatıldı.

Bunun üzerine Atatürk yeni bir meclisin açılmasına karar verdi.
Hazırlıklar tamamlanarak Ankara’da 23 Nisan 1920’de BÜYÜK MİLLET MECLİSİ açıldı.
·         Ankara Milli Mücadelenin merkezi oldu.
·         Milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti fikri doğdu.
·         Düzenli ordu kurulması kararı alındı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ CEPHELER VE SAVAŞLAR
SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI-10 Ağustos 1920
              Osmanlı devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanmıştır.                             Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır şartlarını içerir.
              Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır.                                                         TBMM bu antlaşmayı kabul etmemiştir. Ve böylece cephe savaşları başlamıştır.


DOĞU CEPHESİ-2 ARALIK 1920
GÜNEY CEPHESİ-12 ŞUBAT 1920
KİMLE SAVAŞTIK
NASIL KAZANDIK
Savaştığımız Devlet : Ermeniler

Kazım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşı kazandı.

Ermeniler barış istemek zorunda kaldı.

TBMM ile Ermeniler arasında Gümrü Antlaşması imzalandı ve Doğu Cephesinde savaşlar sona erdi.
Savaştığımız Devlet : Fransızlar

Halkın oluşturduğu Kuvayi Milliye Birlikleri Fransızları yendi.

Halkın kahramanca yaptığı bu savaşlardan sonra;
Urfa’ya           Şanlı
Antep’e           Gazi                             Unvanları verildi.
Maraş’a           Kahraman
HANGİ ANTLAŞMA İMZALANDI?
GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI-3 ARALIK 1920
Bu antlaşma sonucunda;
1.     Kars ve çevresi düşmandan kurtarıldı.
2.     TBMM hükümetinin uluslar arası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.
3.     Böylece Ermeniler TBMM’yi tanımış oldu.
ANKARA ANTLAŞMASI-20 EKİM 1921
Bu antlaşma sonucunda;
1.     Güney cephesindeki savaşlar sona erdi.
2.     Fransızlar 25 Aralık’ta güneyden ve Adana’dan ayrıldı.
BATI CEPHESİ (Savaştığımız Devlet: Yunanlılar)
1.İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921)
2.İNÖNÜ SAVAŞI (26-30Mart 1921)
SAKARYA SAVAŞI (10Temmuz 1921)
BÜYÜK TAARRUZ ve BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI
Batı cephesi Komutanı Albay İsmet Bey ve Türk Ordusu Batı cephesinde ilk başarısını 1. İnönü Savaşı’nda kazandı.

Düzenli ordu ilk başarısını kazanmış oldu.

Bu zaferle TBMM hükümetinin gücü arttı. Halkın orduya güveni arttı ve Kurtuluş Azmi güçlendi.

1. İnönü savaşında yenilen Yunanlılar yeniden saldırdı, 2. İnönü Savaşı başladı.

Yunanlılar 2. İnönü savaşını da kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Atatürk bu başarı sonuncunda Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa’ya şöyle bir telgraf çekti:
Siz orda yalnız düşmanı değil, milletin ters giden talihini de yendiniz. dedi.
Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisiyle TEKALİF-İ MİLLİYE emirleri yayımladı. (HALKIN YARDIMI)

Yunanlıların güçlenmesine izin vermeden Türk ordusu ilerledi.

22gün-22gece süren bu savaşı Atatürk komutasındaki Türk Ordusu Kazandı.

Atatürk’e GAZİ unvanı ve MAREŞAL rütbesi verildi.
Yunan birlikleri Dumlupınar’da ağır bir yenilgiye uğratıldı.

Atatürk 30 Ağustos 1922’de Kurtuluş Savaşı’nda taarruz emrini verdi: Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!...

Kahraman Türk ordusu 9 Eylül 1922’de
İzmir’e ulaştı ve kısa sürede Yunanlıları tamamen temizledi.

İtilaf devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI-11 EKİM 1922
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI-24 TEMMUZ 1923
CUMHURİYET’İN İLANI-29 EKİM 1923
·         İngiltere-Fransa–İtalya ile Türk Hükümeti arasında imzalandı. Kurtuluş savaşı sona erdi.
·         Bu antlaşma ile Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.

·         İsmet Paşa Lozan Görüşmelerinde temsil etti.
·         Türk devletinin siyasi bir zaferidir.
·         Düşman kuvvetleri yurdu terk etmiştir.
·         Yeni Türk Devletini tüm dünya tanımıştır.
·         En güzel yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verildi.
·         29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
·         M. Kemal Atatürk İlk Cumhurbaşkanı seçildi.