akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 7


#-*- coding:utf-8 -*-
""" Bu gün karakter dizilerinin metodlarından capitalize() metodunu öğrenmeye
çalışacağım. Bu metod karakter dizisinin sadece ilk harfini büyütmeye yarar.
Örneğin; elimizdeki "karakter dizisine" uyguladığımızda sadece ilk harfi büyü-
tür. Şimdi bir kaç örnek yapalım."""

kardiz = "programlama öğreniyorum"
print(kardiz.capitalize()) 
""" Çıktımız "Programlama öğreniyorum" şeklinde olur
gördüğünüz gibi sadece ilk harfi büyük. """

#capitalize() metodu da i harfini büyük harf yaparken problem yaşar. örnek:

print("istanbul".capitalize()) # Çıktımız Istanbul şeklinde olur.
#gördüğünüz gibi I harfi ile başlıyor. Bunu düzeltmenin bir iki 
#yolu var. Bunlardan biri karakter dilimleme yöntemi, diğeri replace()
# I. YOL:

kardiz = input("Lütfen bir şeyler yaz")

if kardiz.startswith("i"):
 print(kardiz.replace("i","İ",1))
 

else:
 print(kardiz.capitalize())

"""Yukarıdaki kodların ne yaptığını satır satır inceleyelim.
1- Kullanıcıdan bir şeyler yazmasını istedik
2- Eğer girilen değerin ilk harfi i ise;
  replace metodu ile i'yi İ ile değiştirdik. '1' parametresi
  ile sadece bir tane i harfini değiştirdik. Aynı anda ekrana 
  yazdırdık.
3- Eğer girilen değer 'i' ile başlamıyorsa ilk harfini direk büyüttük. """

#II. YOL:
#karakter dizilerini dilimleyerek yapacağız. 

print("II. YOL")
kardiz = input("Lütfen bir şeyler yaz")

if kardiz.startswith("i"): # i ile başlıyorsa
 print("İ"+kardiz[1:])  # ilk karakteri kes yerine 'İ' koy.

else: # i harfi ile başlamıyorsa
 print(kardiz.capitalize()) # ilk harfini büyüt. 


EmoticonEmoticon