akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 6


 
#-*- coding: utf-8 -*-
""" Karakter dizilerinin metodlarından ### startswith() ve endswith() ### me-
todlarını öğrenmeye çalışacağım. startswith() ile endswith() sorgulayıcı metod-
lardır. Yani True ve ya False değeri döndürürler. startswith --> "ile başlar" anla
mına gelir. endswith() --> "ile biter" anlamına gelir. Basit bir örnek yapalım."""

kardiz = "python Programlama Dili öğreniyorum"
print(kardiz.startswith("py"))
"""True değeri döndürür. Biz burda şunu sorguladık kardiz değişkeni "py" ile mi
başlıyor. Eğer başlıyorsa ekran çıktısı "True" olur eğer yanlışsa "False" olur.
Bildiğiniz gibi python büyük küçük harf duyarlı bir dildir. Dolayısı ile kardiz
değişkenimizin "Py" ile başlayıp başlamadığını sorgulasak "False" değerini ekra-
na yazdırır. Peki biz sorgulama yaparken kullanıcının büyük küçük harf girdiğini
nasıl bileceğiz? Aslında bilmemize gerek yok. Tüm harfleri küçük ve ya büyük yapar-
sak sorunu ortadan kaldırmış oluruz. Bunun için daha önceden öğrendiğimiz metodları
kullanabiliriz. """
 


print(kardiz.lower().startswith("py")) 
"""şimdi True değerini döndürür. lower ile
önce tüm harfleri küçük yaptık. Sonra sorgulamamız yaptık.
 şimdi endswith() metodunu deneyelim. """

print(kardiz.endswith("öğreniyorum"))
""" True değerini döndürür. Çünkü sonu böyle "öğreniyorum" şeklinde bitiyor."""

"""şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Elimizdeki metin içinden 'b' ile başlayan
kelimeleri çekelim ve ekrana yazdıralım. Örnek metinimiz ilk başta yazdığımız 
açıklama metni olsun. büyük - küçük harf duyarlılığını da bertaraf etmeyi unut-
mayalım""",

metin = """ Karakter dizilerinin metodlarından ### startswith() ve endswith() ### me-
todlarını öğrenmeye çalışacağım. startswith() ile endswith() sorgulayıcı metod-
lardır. Yani True ve ya False değeri döndürürler. startswith --> "ile başlar" anla
mına gelir. endswith() --> "ile biter" anlamına gelir. Basit bir örnek yapalım."""


#Önce kelimelerine ayırmamız lazım. Daha önceden öğrendiğimiz split() methodunu
#kullanalım derim :) Sonra sorgulamımızı yapalım

for i in metin.lower().split(): 
 if i.startswith("b"):
  print(i)


""" Yukarıdaki kodları satır satır açıklayalım:
1- Uzun metnin tüm karakterlerini küçük harfe çevirdik.
split() metodu ile kelimelerine ayırdık.
2-for döngüsü ile her bir kelimeyi teker teker i' ye atadık. 
3-if kontrol yapısını kullaranarak b ile başlayanları yazdırdık.
"""
#şimdi aynısını endswith için yapalım.

for i in metin.lower().split():
 if i.endswith("n"):
  print(i)


### ÖDEV ###
#siz kendiniz de kullanıcıdan bir harf ya da kelime alarak
#sorgu yazabilirsiniz. 


EmoticonEmoticon