akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 5


#-*- coding:utf-8 -*-
"""Bu notlarda islower() ve isupper() metodlarını inceleyeceğim, öğrenmeye çalı
şacağım. Şimdiye kadar replace(),strip(),lower() ve upper() metodlarını incele-
dim. Bu metodlar karaketer dizilerinin çıktılarını alırken bir takım manipulasyon
lar yapmamızı sağlıyordu. Bu yüzden bu metodlara değiştirici metodlar da diyebi-
liriz. 
### islower() ve isupper() ### ise değiştirici değil sorgulayıcı metodlardır. 
Bu metodlardan islower() karakter dizisinin taşıdığı tüm değerin küçük harf
olup olmadığını kontrol eder. isupper() ise tam tersini  yapar. Yani karakter
dizisinin taşıdığı değerin tüm harflerinin büyük harf olmadığını kontrol eder.
sonuç doğru ise True değerini yanlış ise false değerini döndürürler. Şimdi bir
kaç örnek yapalım."""

lower_case = "ben bir küçük harfim"

print(lower_case.islower) # Tüm harfler küçük olduğunda True değerini döndürür.

upper_case = "BÜTÜN HARFLER BÜYÜK"
print(upper_case.isupper()) #bütün harfler büyük olduğundan True değerini döndürür.

print(lower_case.isupper()) #harfler küçük olduğundan False değerini döndürür. 

kardiz = "Büyük Balık"
print(kardiz.islower()) # False değerini döndürür. Tüm harfler küçük değil
print(kardiz.isupper()) # False değerini döndürür. Tüm harfler büyük değil. 
karakter_dizisi = input("Lütfen bir şeyler söyle")

if karakter_dizisi.islower():
 print("tüm harfleri küçük girdiğiniz için teşekkür ederiz.")
else:
 print("lütfen tüm harfleri küçük giriniz")


EmoticonEmoticon