akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 4


#-*- coding:utf-8 -*-
### lower()  Metodu ###
""" lower motodu adından anlaşıldığı gibi büyük harfleri küçük harf yapar. Peki,
lower() nerde, ne için kullanırız. Bildiğiniz gibi büyük harf ve küçük harf eşit
değildir. Bu yüzden kullanıcıdan alınan verinin işlenmesi sırasından kullanıcı 
büyük harf mi girdi küçük harf mi girdi, gibi sıkıntılarla karşılaşırız. Bu sıkıntıları
bertaraf etmek için kullanıcından gelen tüm veriyi küçük harfe çevirebiliriz. Şimdi basit
bir hesap makinesi yapalım. Kullanıcıdan işlem adını girmesini isteyelim. Biz de kullanıcından
gelen bilgiye göre işlem yapalım. """

metin = "Hesap Makinesi Programı"
print("-"*len(metin))
print(metin)
print("-"*len(metin))
print("""Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz:
Toplama için >>> toplama
Çıkarma için >>> çıkarma
çarpma için  >>> çarpma
Bölme için   >>> Bölme
şeklinde giriş yapınız
""")

sayı1 = int(input("Lütfen birinci sayıyı giriniz"))
sayı2 = int(input("Lütfen ikinci sayıyı giriniz"))
işlem = input("lütfen yapmak istediğiniz işlemi giriniz").lower()

if işlem == "toplama":
 print(sayı2+sayı1)

elif işlem == "çıkarma":
 print(sayı1 - sayı2)

elif işlem == "çarpma":
 print(sayı2*sayı1)

else:
 print(sayı1/sayı2)
 
"""Basit hesap makinesi programımızda kullanıcı işlemi ister büyük
 harfle ister küçük harfle girsin. Bizim için sıkıntı yok çünkü kullanıcından gelen
 tüm veriyi küçük harfe çevirdik. Bir örnek daha yapalım. Sizin de bildiğinizi gibi 
 kullanıcı adı ve şifre işlemlerinde;
 kullanıcı adı büyük ve küçük harfe duyarlı olmamalıdır. . 
 örneğin: Serdar, SERDAR, serdar şeklinde ki kullanıcı adları eşit sayılmalı
 şifre ise büyük küçük harf duyarlı olmalıdır. Şimdi basit bir kullanıcı adı ve şifre
 uygulaması yapalım."""

kullanıcı_adı = input("Lütfen kullanıcı adınızı giriniz").lower() #kullanıcı adında büyük harf küçük harf sorununu ortadan kaldırdık.
şifre = input("Lütfen şifrenizi giriniz")

if kullanıcı_adı == "serdar" and şifre == "xyz":
  print("Sisteme giriş yaptınız")

else:
  print("kullanıcı adı veya şifre hatalı")

"""Fakat lower() metodunun bir sıkıntısı var. İ harfini i̇ şeklinde küçültüyor ve I harfini i olarak küçültüyor. 
eğer "İstanbul".lower() yazarsak tam olarak doğru bir çıktı alayamız. Etkileşimki kabuk üzerinde deneyebilirsiniz. 
Şimdi buna bir çözüm bulalım."""

il = "KIRIKKALE"
print(il.lower()) # çıktısı kirikkale şeklinde olur. 
print(il.lower().replace("i","ı")) #ile bu soruna çözüm bulabiliriz. 


### upper() ###
""" Bu metod lower() metodunun yaptığının tam tersini yapar. Yani bütün harfleri büyük harf yapar.
kullanım şekli ve mantığı lower() ile aynıdır. Hemen bir örnek yapalım.
"""
değişken = "büyük harf"
print(değişken.upper()) #ekran çıktımız>>> BÜYÜK HARF şeklinde olacaktır. 

#upper() i harfini I şeklinde büyütür. Bunu da replace() ile çözebiliriz.

şehir = "izmir istanbul "
print(şehir.replace("i","İ").upper())  # Ekran çıktısı >>> İZMİR İSTANBUL şeklinde olacaktır. 


EmoticonEmoticon