akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 3


#-*- coding: utf-8 -*-

"""
Bu yazımda Karakter dizisi metodlarından split metodunu öğrenmeye çalışacağım. 
split türkçede bölmek ayırmak anlamlarına gelir. Tam da bu anlamına uygun vazife görür.
split kendisine verilen bir parametreyi referans alarak karakter dizilerini böler.
örneğin şimdiya kadar yazdığım metni, kelimeler arasındaki boşluklardan bölebilir.
Yani herbir boşluktan sonra metni kelime kelime parçalamış olur. Ve bir liste oluşturur. 
liste karakter dizileri gibi bir veri tipidir. Daha sonra ki konularda öğreneceğim. 
"""

#Örnek: yukarıdaki metni alalım. Değişkene atayalım.

metin = """Bu yazımda Karakter dizisi metodlarından split metodunu öğrenmeye çalışacağım. 
split türkçede bölmek ayırmak anlamlarına gelir. Tam da bu anlamına uygun vazife görür.
split kendisine verilen bir parametreyi referans alarak karakter dizilerini böler.
örneğin şimdiya kadar yazdığım metni, kelimeler arasındaki boşluklardan bölebilir.
Yani herbir boşluktan sonra metni kelime kelime parçalamış olur.
"""

# kullanımı şu şekilde: metin.split(" ")

print(metin.split(" ")) 

### EKRAN ÇIKTISI ###

"""['Bu', 'yazımda', 'Karakter', 'dizisi', 'metodlarından', 'split', 'metodunu', 'öğrenmeye', 
'çalışacağım.\nsplit', 'türkçede', 'bölmek', 'ayırmak', 'anlamlarına', 'gelir.', 'Tam', 'da', 
'bu', 'anlamına', 'uygun', 'vazife', 'görür.\nsplit', 'kendisine', 'verilen', 'bir', 'parametreyi',
 'referans', 'alarak', 'karakter', 'dizilerini', 'böler.\nörneğin', 'şimdiya', 'kadar', 'yazdığım', 
 'metni,', 'kelimeler', 'arasındaki', 'boşluklardan', 'bölebilir.\nYani', 'herbir', 'boşluktan', 'sonra',
 'metni', 'kelime', 'kelime', 'parçalamış', 'olur.\n']"""
 
 #her bir tek tırnak içindeki kelime bir değişken oluyor. 
 
 #şimdi aynı işi daha güzel yapmak için döngüleri kullanalım.
 
for i in metin.split(" "):
 print(i)
 
### EKRAN ÇIKTISI ###
"""Bu
yazımda
Karakter
dizisi
metodlarından
split
metodunu
öğrenmeye
çalışacağım.
split
türkçede
bölmek
ayırmak
anlamlarına
gelir.
Tam
da
bu
anlamına
...
şeklinde uzayıp gider. Ben burada boşluklardan böl dedim.
Tabi başka parametrede girebiliriz.
"""

#Şimdi metni ','  geçen yerlerden bölelim. 

meyve_isimleri = "elma,armut,kiraz,vişne,kavun"

#Şimdi farklı bir şey deneyelim. Önce meyve_isimleri değişkenini virgüllerden bölüp/parçalayıp sonra yeni bir değişkene atayalım

meyve = meyve_isimleri.split(",")
print(meyve[0]) # elma çıktsını verir
print(meyve[1]) #armut çıktısını verir.

#Son olarak karakter dizisinin kaç kez bölüneceğini de parametre olarak verebiliriz.

for i in meyve_isimleri.split(",",2): #iki kez bölünmesini sağladık. 
 print(i)

### EKRAN ÇIKTISI ###
"""
armut
kiraz,vişne,kavun
şeklinde olur 
"""

### rsplit ###
"""rsplit ile split aslında aynı işi yapar. Sadece aralarında bir fark vardır. split karakter dizisini bölmeye
soldan başlar, rsplit ise sağdan başlar. """

tc = "Türkiye Büyük Millet Meclisi"
print(tc.rsplit(" ",1))
# Ekran çıktısı şu şekilde olur.>>>> 'Türkiye Büyük Millet', 'Meclisi'
#dikkat ettiyseniz ilk parçayı sondan aldı. 

### splitlines Metodu ###
"""Adında anlaşıldığı gibi satır satır karakter dizisini bölmeye yarar.Elimizde ki uzun metinleri
satır satır bölmek için kullanabiliriz. Ben yine istihza.com adresinden bir metin kopyalayacağım
daha sonra bu metni satır satır böleceğim. Daha sonra istediğim satırın numarasını yazarak erişim
sağlayacağım. """

uzun_metin = """Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı
tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin
Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığını
düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından
gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz
komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek
adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama
dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek
halini almıştır diyebiliriz."""

print(uzun_metin.splitlines()[0]) 
# Çıktı şu şekilde olur >>>Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı
#yani elimizdeki metnin ilk satırı. Saymaya sıfır ile başladığına dikkat edin. 


EmoticonEmoticon