akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 2


#-*- coding: utf-8 -*-
"""
Bir önceki derste karakter dizilerinin metodlarını listelemeyi öğrenmiştim. 
Şimdi ise bu metodlara tek tek örnek vererek öğreneceğim. İlk replace metodu 
ile başlayalım. "replace" Türkçede anlamı değiştirmek, yerine koymak gibi 
anlamlara gelir. Tam da bu anlama uygun bir görevi yerine getirir. Hemen 
örneklerime başlayayım.
"""

#Önce bir string değişken tanımlayayım.

str_değişken = "Malatya"
#Şimdi Malatya içinde yer alan küçük 'a' ları 'A' yapalım.

print(str_değişken.replace("a","A"))

#Ekran çıktısı: 'MAlAtyA' şeklinde olur.

"""###NOT### karakter dizilerinin metodları değişkenin taşıdığı değeri değiştirmez. Sadece
ekran çıktısını manipule eder. Yani değişkenimiz taşıdığı değer hep aynı kalır. Sadece
metodları kullanarak değişkenin taşıdığı değeri bizim istediğimiz gibi çıktısını alırız.
karakter dizileri değiştirilemeyen veri türleridir. 
"""
#Örnek:

değişken = "karakter"
print(değişken.replace("kar","KAR"))
print(değişken)

"""###EKRAN ÇIKTISI###
KARakter
karakter 
şeklinde olur. Yani değişkenin değeri değişmez. Fakat biz yeni bir değişken 
oluşturabiliriz.
"""
#Örnek:

yeni_değişken = değişken.replace("kar","KAR")
print(yeni_değişken)
###EKRAN ÇIKTISI###
# KARakter şeklinde olur. 

"""" replace metodu 3. bir parametre daha alır. 
str_değişken.replace("a","A",2) 
yani 'a' yı 'A' ile değiştir. baştan başlayarak sadece 2 tanesini değiş. 
"""
print(str_değişken.replace("a","A",2))
###EKRAN ÇIKTISI###
# MAlAtya şeklinde olur. 

#basit bir örnek yapalım. Bir metin içindeki e harflerini silelim.
#benim python çalıştığım kitaptan bir metin kopyalayıp, metinde geçen
#e seslerini silelim. http://belgeler.istihza.com/py3/karakter_dizilerinin_metotlari1.html

metin = """Karakter dizileri konusunun ilk bölümünde ‘değiştirilebilirlik’ (mutability) üzerine
 söylediğimiz şeylerin burada da geçerli olduğunu unutmayın. Orada da söylediğimiz gibi, karakter
 dizileri değiştirilemeyen veri tipleridir. Dolayısıyla eğer bir karakter dizisi üzerinde değişiklik
 yapmak istiyorsanız, o karakter dizisini baştan tanımlamalısınız. Örneğin:
"""
print(metin.replace("e",""))

""" ### EKRAN ÇIKTISI### 
Karaktr dizilri konusunun ilk bölümünd ‘dğiştirilbilirlik’ (mutability) üzrin
 söyldiğimiz şylrin burada da gçrli olduğunu unutmayın. Orada da söyldiğimiz gibi, karaktr
 dizilri dğiştirilmyn vri tiplridir. Dolayısıyla ğr bir karaktr dizisi üzrind dğişiklik
 yapmak istiyorsanız, o karaktr dizisini baştan tanımlamalısınız. Örnğin:

şeklinde olur
"""


EmoticonEmoticon