akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 1


#!python
#-*- coding: utf-8 -*-

"""" Karakter dizileirinin metodlarına birer örnek vererek anlaşılma
sını sağlayacağım. Karakter dizileri string türünde veri tipidir. Kısaca
'str' olarak ifade edilir. Karakter dizilerinin metodlarını dir(str) komutunu
vererek öğrenebiliriz. Ya da dir("karakter dizisi") şeklinde karakter dizisi
türünde veri tipini parantez içine yazarak da öğrenbiliriz. """

#Şimdi etkileşimli kabuk satırna dir(str) yazalım. Ekranda çok sayıda metod göreceğiz.

#############################Ekran ÇIKTISI################################################
""""['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '
__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__gt__', 
'__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__',
 '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', 
 '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold', 'center',
 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 
 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 
 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 
 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']"""
 ###########################################################################################
#Bu metodlardan başında '__' olmayanlar bize lazım. Döngüleri kullanarak işimize yara-
#yan metodları alalım. 

for i in dir(str): #for döngüsü ile her bir metodu i değişkenine atadık
 if not "__" in i: # if kontrol yapısı ile '__' içeren metodları eledik
  print(i,sep = "\n") #alt alta çıktı yazdırdık. Ben yan yana olacak şekilde ctrl-c +ctrl-v yaptım

#############################Ekran ÇIKTISI################################################
"""'capitalize', 'casefold', 'center',
 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 
 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 
 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 
 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']""" 
 
 #yukarıdaki metodları bizim için önemli olanlar.

Bir sonraki yazıda bu metodlara tek tek örnekler vermeye çalışacağım. 
 
 


EmoticonEmoticon