akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Özet

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Özet İndir
Trablusgarp Savaşı-1911
Balkan Savaşları-1912
1. DÜNYA SAVAŞI   Başlangıç: 1914  Bitiş : 1918
ÇANAKKALE SAVAŞI-1915
Savaştığımız Devletler
 İtalya
(Balkan Devletleri)
Bulgaristan, Yunanistan,
Sırbistan, Karadağ
İtilaf Devletleri (Düşman Devletler)
1.İngiltere              4. İtalya
2.Fransa                 5. Yunanistan
3.Rusya
İttifak Devletleri (DOST Devletler)
1. ALMANYA
2. Avusturya
3. Macaristan
Savaşın Nedenleri

1. İtalya Trablusgarp ve Bingazi’yi almak istedi.

2. Atatürk ve subay arkadaşları halkı örgütleyerek İtalya’ya karşı başarılar kazandı.
(Atatürk’ün İLK ASKERİ başarısıdır)

-Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdı.

-Osmanlı Devleti önce savaş için taraf olmadı. (Savaşa Girmedi)
-Daha Sonra Almanya’nın savaşı kazanılacağı düşünülerek Almanya’nın yanında savaşa girdi.   Böylece ÇANAKKALE SAVAŞI başlamış oldu.

Savaşın Nedenleri;
-İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmek istedi.
-İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmak istedi.
Neden Kaybettik?

Balkan savaşlarının başlaması nedeniyle Trablusgarp Savaşı kaybedildi.

1. Tecrübeli askerlerin olmayışı
2. Silah yiyecek ve cephane eksikliği

nedenleriyle Balkan Savaşları kaybedildi.
M. Kemal ve Kahraman Türk askerlerinin üstün başarısı sonucu 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Savaşı’nı KAZANDIK.

***Çanakkale Zaferi tarihimize altın harflerle yazılmış en büyük destanlardan biridir. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…..

***Atatürk Askerlere; “Sizlere savaşmayı değil, Ölmeyi emrediyorum sözünü Çanakkale’de söylemiştir.
        
Çanakkale savaşını kazanmış olmamıza rağmen yanında savaşa girdiğimiz devletlerin savaşı kaybetmesi sonucu bizde kaybetmiş sayıldık.
HANGİ ANTLAŞMA İMZALANDI?

UŞİ ANTLAŞMASI-1912

Bu antlaşmaya göre;

Trablusgarp (Libya) ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı.

LONDRA ANTLAŞMASI-1912

Bu Antlaşma Sonucunda;

Osmanlı Devleti Balkanlardan çekilmek zorunda kaldı.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI--30 EKİM 1918
Bu antlaşmaya göre;
1. Türk ordusunun büyük bölümü dağıtıldı. Ordumuzun silahlarına el konuldu
2. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açıldı.
3. Tersaneler, limanlar, demiryolları ve haberleşme araçları İtilaf devletlerinin kontrolüne geçti.
4. Antlaşmanın 7. Maddesine göre İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördüklerinde istedikleri işgal edebileceklerdi. (Antlaşmanın En Ağır Maddesi)
5. Osmanlı devleti bağımsızlığını kaybetti.
6. İtilaf devletleri bu antlaşmaya dayanarak yurdumuzu işgal etmeye başladı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TOPLANTI VE KONGRELER

·         Atatürk vatanın içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması için milli birlik ve beraberlik olması gerektiğini düşünüyordu.
·         Bunu Anadolu’da halkın bir araya gelerek milli birlik ve beraberlik içinde başaracağını düşünüyordu.
·         Bu nedenle 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıktı.
·        
19 Mayıs 1919           ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A GİDİŞİ
22 HAZİRAN 1919             AMASYA GENELGESİ
4 EYLÜL 1919            SİVAS KONGRESİ
27 ARALIK 1919         TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELİŞİ
23 NİSAN 1920          BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞI


Anadolu’da bazı şehirlerde genelgeler yayınladı ve ülkenin her yerinden gelen temsilcilerle toplantılar ve kongreler yaptı.

AMASYA GENELGESİ
22 HAZİRAN 1919
ERZURUM KONRESİ
23 TEMMUZ 1919
SİVAS KONGRESİ
4 EYLÜL 1919

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirmemektedir.
                    
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Milletin haklarını savunmak için milli kurulun varlığı gereklidir.

Sivas’ta Milli bir Kongre toplanacaktır.
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik içinde karşı koyacaktır.

Vatanın ve bağımsızlığın korunmasına Osmanlı Hükümetinin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacaktır.

Milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işlerini denetlemelidir.
Türkiye’nin her tarafından seçilmiş olan temsilciler katıldı. Bu nedenle Sivas Kongresi Milli (ulusal) bir kongredir.

Vatanın bağımsızlığını sağlamak için girişimlerde bulunmak ve bu konudaki önerileri görüşüp gerekli kararları almak için kongre toplandı.

Erzurum kongresindeki kararlar aynen kabul edildi.

TEMSİL HEYETİ seçildi.

Bütün Milli Cemiyetler birleştirildi.

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELİŞİ-27 ARALIK 1919       
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI-23 NİSAN 1920

Atatürk ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Çalışmalarını Ankara’da sürdürdü.

İstanbul’un işgalinden sonra “Mebusan Meclisi” kapatıldı.

Bunun üzerine Atatürk yeni bir meclisin açılmasına karar verdi.
Hazırlıklar tamamlanarak Ankara’da 23 Nisan 1920’de BÜYÜK MİLLET MECLİSİ açıldı.
·         Ankara Milli Mücadelenin merkezi oldu.
·         Milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti fikri doğdu.
·         Düzenli ordu kurulması kararı alındı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ CEPHELER VE SAVAŞLAR
SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI-10 Ağustos 1920
              Osmanlı devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanmıştır.                             Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır şartlarını içerir.
              Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır.                                                         TBMM bu antlaşmayı kabul etmemiştir. Ve böylece cephe savaşları başlamıştır.


DOĞU CEPHESİ-2 ARALIK 1920
GÜNEY CEPHESİ-12 ŞUBAT 1920
KİMLE SAVAŞTIK
NASIL KAZANDIK
Savaştığımız Devlet : Ermeniler

Kazım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşı kazandı.

Ermeniler barış istemek zorunda kaldı.

TBMM ile Ermeniler arasında Gümrü Antlaşması imzalandı ve Doğu Cephesinde savaşlar sona erdi.
Savaştığımız Devlet : Fransızlar

Halkın oluşturduğu Kuvayi Milliye Birlikleri Fransızları yendi.

Halkın kahramanca yaptığı bu savaşlardan sonra;
Urfa’ya           Şanlı
Antep’e           Gazi                             Unvanları verildi.
Maraş’a           Kahraman
HANGİ ANTLAŞMA İMZALANDI?
GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI-3 ARALIK 1920
Bu antlaşma sonucunda;
1.     Kars ve çevresi düşmandan kurtarıldı.
2.     TBMM hükümetinin uluslar arası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.
3.     Böylece Ermeniler TBMM’yi tanımış oldu.
ANKARA ANTLAŞMASI-20 EKİM 1921
Bu antlaşma sonucunda;
1.     Güney cephesindeki savaşlar sona erdi.
2.     Fransızlar 25 Aralık’ta güneyden ve Adana’dan ayrıldı.
BATI CEPHESİ (Savaştığımız Devlet: Yunanlılar)
1.İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921)
2.İNÖNÜ SAVAŞI (26-30Mart 1921)
SAKARYA SAVAŞI (10Temmuz 1921)
BÜYÜK TAARRUZ ve BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI
Batı cephesi Komutanı Albay İsmet Bey ve Türk Ordusu Batı cephesinde ilk başarısını 1. İnönü Savaşı’nda kazandı.

Düzenli ordu ilk başarısını kazanmış oldu.

Bu zaferle TBMM hükümetinin gücü arttı. Halkın orduya güveni arttı ve Kurtuluş Azmi güçlendi.

1. İnönü savaşında yenilen Yunanlılar yeniden saldırdı, 2. İnönü Savaşı başladı.

Yunanlılar 2. İnönü savaşını da kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Atatürk bu başarı sonuncunda Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa’ya şöyle bir telgraf çekti:
Siz orda yalnız düşmanı değil, milletin ters giden talihini de yendiniz. dedi.
Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisiyle TEKALİF-İ MİLLİYE emirleri yayımladı. (HALKIN YARDIMI)

Yunanlıların güçlenmesine izin vermeden Türk ordusu ilerledi.

22gün-22gece süren bu savaşı Atatürk komutasındaki Türk Ordusu Kazandı.

Atatürk’e GAZİ unvanı ve MAREŞAL rütbesi verildi.
Yunan birlikleri Dumlupınar’da ağır bir yenilgiye uğratıldı.

Atatürk 30 Ağustos 1922’de Kurtuluş Savaşı’nda taarruz emrini verdi: Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!...

Kahraman Türk ordusu 9 Eylül 1922’de
İzmir’e ulaştı ve kısa sürede Yunanlıları tamamen temizledi.

İtilaf devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI-11 EKİM 1922
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI-24 TEMMUZ 1923
CUMHURİYET’İN İLANI-29 EKİM 1923
·         İngiltere-Fransa–İtalya ile Türk Hükümeti arasında imzalandı. Kurtuluş savaşı sona erdi.
·         Bu antlaşma ile Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.

·         İsmet Paşa Lozan Görüşmelerinde temsil etti.
·         Türk devletinin siyasi bir zaferidir.
·         Düşman kuvvetleri yurdu terk etmiştir.
·         Yeni Türk Devletini tüm dünya tanımıştır.
·         En güzel yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verildi.
·         29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
·         M. Kemal Atatürk İlk Cumhurbaşkanı seçildi.


EmoticonEmoticon