akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER İNSANLAR VE YÖNETİM KONU ÖZETİ

  
  BELEDİYELER
*İl ve ilçelerde nüfusu 5000 den fazla olan yerlerde kurulur.
*Halk tarafından 5 yıllığına seçilen belediye başkanı tarafından yönetilir.
*Yol,su,elektrik,kanalizasyon,gaz ve ulaşım hizmetleri sağlar.
*Çarşı,Pazar gibi yerleri zabıta tarafından denetler.
*Temizlik işlerini yürütür.
*Cadde ve sokakların düzenlemesini ve bakımını yapar.
*Çalışma organları ve müdürlükleri vardır
                                                                                   
   BELEDİYELERİN ÇALIŞMA ORGANLARI: BELEDİYE BAŞKANI              BELEDİYE MECLİSİ             BELEDİYE ENCÜMENİ
BELEDİYE BAŞKANI:Belediyeyi yönetir.Belediye Meclisi ile Belediye Encümeninin başkanıdır.Seçimle başa gelir.
BELEDİYE MECLİSİ   : Meclis üyeleri seçimle başa gelir.Belediye bütçesini kabul eder.Çalışma programı hazırlar ve uygular.
          BELEDİYE ENCÜMENİ:Meclis üyeleri tarafından seçilir.Belediyenin gelir ve gider hesaplarını yapar.
    

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE MÜDÜRLÜKLERİ:


İMAR
MÜDÜRLÜĞÜ
                                       Yol,geçit,alt yapı işlerini düzenler.Belediyeye ait inşaatların yapılmasını sağlar.

                                        İnşaatların plan,izin,denetim ve onay çalışmalarını yönetir.


TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
 

                                     Çöpleri toplar,cadde ve sokakları temizler.

PARK ve BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ              
 


                                                    Park ve bahçelerin bakım ve aydınlatılmasını sağlar.Ağaçlandırma çalışmaları yapar.Parkların                                                 
                                           Düzenlenmesini yapar.

SAĞLIK  İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
 

                                          Halka sağlık hizmeti verir.Çevre sağlığını tehdit eden unsurları yok eder.Cenaze işlerini yürürtür.


ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM ve KÜLTÜR
MÜDÜRLÜĞÜ
                                                          Halk eğitim kursları açar.Tiyatro,sinema ve müzik günleri düzenler.Sanatsal faaliyetler yapar.ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
                                                              Toplu taşıma hizmeti yapar.Yol bakım ve onarım çalışmaları yapar.

                                                 Halkın sağlık,huzur ve düzenini sağlar.Çarşı ve Pazar yerlerini denetler.

                                                           İL ÖZEL İDARESİ 
*Vali tarafından yönetilen,il genel meclisi eliyle çalışan yerel yönetim birimidir.    
*Çalışma organları;İl genel meclisi,İl genel meclis üyeleri ve il encümeninden oluşur.  
*İl genel meclis üyeleri halk tarafından seçilir.
*İllerde hizmet verir.
*Yol,köprü,hastane yapar.Doğal afetlere,salgın hastalıklara karşı önlem alır.
*Sulama ve kanalizasyon işleri yapar.  

                                                                                     MUHTARLIKLAR 
Köy ya da mahalle işlerini yürütmek amacıyla oluşturulmuş yerel yönetim birimidir.Görevli kimseye muhtar denir.
MAHALLE MUHTARI: Muhtar ve ihtiyar meclisi tarafından yönetir.
KÖY MUHTARI:Muhtar,ihtiyar meclisi,köy imamı ve köy öğretmeni bulunur.
*Muhtar tarafından yönetilir,seçimle başa gelir.Aza  adı verilen üyelerle birlikte karar alır.
*Ölüm,doğum,askerlik,seçmen listesi gibi işlerle ilgilenir.
*Okul çağına gelen çocukları tespit eder.
*Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi düzenler.
*Köy halkına devleti,devlete de köy halkını temsil eder.
*Köy halkının güvenliğinden sorumludur.
*Doğal afet ve salgınlarda önlem alır.


EmoticonEmoticon