akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 12#-*- coding:utf-8 -*-
"""
Bu gün karakter dizilerinin metodlarında count() metoduna göz atalım. count()
ingilizce de saymak anlamına gelir. Tahmin ettiğiniz gibi count() bir şeyleri
saymak için kullanılır. Karakter dizilerinin içinde geçen bir karakterin kaç
kez geçtiğini sayar. Hemen bir örnek yapalım:"""

kardiz = "Merhaba Dünya"

print(kardiz.count("a")) # a harfi kaç defa geçiyor? Ekran çıtımız '3' olur.

#şimdi daha zor bir örnek yapalım. Uzun bir metin alalım. istediğimiz bir
#harfi ya da kelimeyi saydıralım. www.istihza.com

metin = """Tıpkı daha önce öğrendiğimiz sorgulayıcı metotlar gibi, count()
metodu da bir karakter dizisi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamızı sağlamaz.
Bu metodun görevi bir karakter dizisi içinde belli bir karakterin kaç kez geçtiğini
sorgulamaktır. Bununla ilgili hemen bir örnek verelim:"""

print("a harfi {} defa geçiyor. ".format(metin.count("a")))

# a harfi 21 defa geçiyor. çıktısını verir.

print("b harfi {} defa geçiyor.".format(metin.count("b")))

#şimdi bir kelime aratalım

print("bir kelimesi {} defa geçiyor".format(metin.count("bir")))

#################################################################################
"""count() metodunun iki farklı  kullanım şekli daha vardır. Bunlardan bir tanesi
count("a",4) >>> anlamı saymaya 4. karakterden başla. Örnek yapalım"""

kardiz = "Merhaba Dünya"
print(kardiz.count("a",7))
#ekrana iki çıktısnı verir. Çünkü biz saymaya 7.karakterden başladık.
#Python saymaya sıfırdan başlar. Aklımızdan bunu çıkarmayalım.

###################################################################################
"""Bir diğer kullanım şeklide count("a",4,7) şeklindedir. Yani 4. karakterden aramaya
başla 7. karaktere kadar aramaya devam et. şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. """

kardiz = "Merhaba Dünya"

print(kardiz.count("a",6,9)) #6. karakterden başla 9. karaktere kadar aramaya devam et

#Pekiştirmek için örneklar yapabilirsiniz. 


EmoticonEmoticon