akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Karakter Dizilerinin Metodları 9


"""Karakter dizilerinin metodlarından swapcase() metoduna bir göz atalım.
swap takas anlamına gelmektedir. Bu metod büyük karakter dizisi içinde yer
alan büyük harfleri küçük harfle,
küçük harfleri büyük harfle takas eder.Hemen bir örnek yapalım."""

harfler = "AAA-bbb"
print(harfler.swapcase()) #Ekran Çıktımız >>> 'aaa-BBB' şeklinde olur.

#Bildiğiniz gibi i harfi problemimiz var. Çözelim

kardiz = "izmir"
for i in kardiz:
  if i == "i":
    kardiz = kardiz.replace("i","İ")
  elif i == "İ":
    kardiz = kardiz.replace("İ","i")
  else:
    kardiz = kardiz.replace(i,i.swapcase())
print(kardiz)

"""
Şimdi yukarıdaki satırları tek tek tekrar gözden geçirelim:
1-for döngüsü ile karakter dizimizde yer alan her harfi
'i' değişkenine atadık
2-if kontrol yapsını kullanarak 'i' harfine eşit olan her harfi
'İ' harfi ile değiştirdik. Tekrar kardiz'e atadık. Kardizin sakladığı
değeri değiştirmiş olduk.
3-elif yapısı ile 2. basamaktaki işlemleri tekrar yaptık
4-#burası öenmli# kardiz karakter dizindeki herbir harfin i.swapcase()
ile tersini aldık. 
"""


EmoticonEmoticon