akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Ortalama Hesaplama Programı

Girilen notların ortalamasını hesaplayan ve ortalama sonucuna göre basit bir değerlendirme yapan kod yazdım. Python öğrenenlere örnek olacağı kanaatindeyim. Ben de www.istihza.com üzerinden python öğrenmeye devam ediyorum. Şimdilik yazdığım kodlar konsol ekranında ileride inşallah görsel arayüzü olan programlar da yazarım.

kod:


#-*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'serdar'
metin="""Ortalama Hesaplama Programı
   ver. 1.0.1
   Hoşgeldiniz"""
print("#"*len(metin),"\n",metin)
print("#"*len(metin))
try:


  while True:
    sayaç=0 #notların toplamını not sayısına bölüp ortalama bulmak için
    notlar=0 #Girilen notların toplamını tutuyor
    sorgu=input("Lütfen sınav sayısını giriniz.... Çıkış için 'q'  yebasınız: ")

    if sorgu=="q":
      print("Programdan Çıktınız")
      break

    not_sayısı=int(sorgu)
    liste=[] #girilen notların listesini tutuyor.

    while sayaç<not_sayısı:

      veri=int(input("{}. Notunu gir sonra ENTER bas: ".format(sayaç+1)))
      if veri<0 or veri >=100:
        print("Lütfen 0 ile 100 arasında bir not giriniz")


      else:
        notlar+=veri
        sayaç+=1
        liste.append(veri)

    ortalama=float(notlar/sayaç)
    print("Girdiğiniz notlar :",*liste,sep="\t")
    print("Not Ortalamanız: ",ortalama)

    if ortalama<45:
      print("Üzgünüm Kaldınız!!!")

    elif ortalama<55:
      print("geçer not ile geçtiniz")

    elif ortalama<70:
      print("orta ile geçtiniz")

    else:
      print("Tebrikler")
      print("Pek iyi ile geçtiniz")
except(ValueError):
  print("#"*10," HATA !!!","#"*10,sep="")
  print(" LÜTFEN SADECE SAYI GİRİNİZ")
  print(" program sonlandırıldı")


EmoticonEmoticon