akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Java Temel Veri Tipleri

 public class JavaNotlari { 
   public static void main(String[] args) { 
      /*Java da kullanılan veri tipleri 
      byte: 127 ve -127 arasında bir değer alır. Bellekte 1 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0 
      short: 32768 ile -32768 arasındaki değerleri alır. Bellekte 16 bit yani 2 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0 
      int: 2 147 483 648 ile -2 147 483 648 arasında bir değer alır. Bellekte 4 byte yer kaplar.Varsayılan değeri= 0 
      long: 2^63 ile 2^63 - 1 arasında bir değer alır. Bellekte 8 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0L 
      float: 3.4*10^38 ile -3.4*10^38 Bellekte 32 bit yer kaplar. Varsayılan değeri= 0.0f 
      double: 1.7*10^308 ile -1.7*10^308 arasında değer alır. Bellekte 64 bit yer kaplar. Varsayılan değeri = 0.0d 
      char: karakter türünde değer alır. uzunluğu 16 bit. varsayılan değeri =\0000u 
      boolean: Yalnızca iki değer alır. False veya true. Varsayılan değeri=false 
      simdi yukarıdaki veri tiplerini kullanarak değişkenler tanımlayıp. Bunları ekrana yazdıralım. */ 
      byte degisken=12; 
      short degisken1=32000; 
      int degisken2=2345678; 
      long degisken3=34545345; 
      float degisken4=3.4454f; 
      double degisken5=4.3435453453; 
      char degisken6 ='a'; //Tek tırnak kullanılır. 
      boolean degisken7=false; 
      System.out.println(degisken); 
      System.out.println(degisken1); 
      System.out.println(degisken2); 
      System.out.println(degisken3); 
      System.out.println(degisken4); 
      System.out.println(degisken5); 
      System.out.println(degisken6); 
   } 
 } 

1 yorum:

hiç veri göndermedi.
ERR_EMPTY_RESPONSE

Web sitem açılmıyor böyle bir hata alıyorum ne yapmam gerek arkakdaşlar.


EmoticonEmoticon