akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

YOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı!

Ulaşımda En Pratik Yol O!  sloganı ile yola çıkan ve Uber’in karşılaştığı en güçlü rakip olan girişim YOLO için geri sayım başladı. Dünyad...

31 Aralık 2016 Cumartesi

Java Temel Veri Tipleri


 public class JavaNotlari { 
   public static void main(String[] args) { 
      /*Java da kullanılan veri tipleri 
      byte: 127 ve -127 arasında bir değer alır. Bellekte 1 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0 
      short: 32768 ile -32768 arasındaki değerleri alır. Bellekte 16 bit yani 2 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0 
      int: 2 147 483 648 ile -2 147 483 648 arasında bir değer alır. Bellekte 4 byte yer kaplar.Varsayılan değeri= 0 
      long: 2^63 ile 2^63 - 1 arasında bir değer alır. Bellekte 8 byte yer kaplar. Varsayılan değeri= 0L 
      float: 3.4*10^38 ile -3.4*10^38 Bellekte 32 bit yer kaplar. Varsayılan değeri= 0.0f 
      double: 1.7*10^308 ile -1.7*10^308 arasında değer alır. Bellekte 64 bit yer kaplar. Varsayılan değeri = 0.0d 
      char: karakter türünde değer alır. uzunluğu 16 bit. varsayılan değeri =\0000u 
      boolean: Yalnızca iki değer alır. False veya true. Varsayılan değeri=false 
      simdi yukarıdaki veri tiplerini kullanarak değişkenler tanımlayıp. Bunları ekrana yazdıralım. */ 
      byte degisken=12; 
      short degisken1=32000; 
      int degisken2=2345678; 
      long degisken3=34545345; 
      float degisken4=3.4454f; 
      double degisken5=4.3435453453; 
      char degisken6 ='a'; //Tek tırnak kullanılır. 
      boolean degisken7=false; 
      System.out.println(degisken); 
      System.out.println(degisken1); 
      System.out.println(degisken2); 
      System.out.println(degisken3); 
      System.out.println(degisken4); 
      System.out.println(degisken5); 
      System.out.println(degisken6); 
   } 
 } 

0 yorum:

Yorum Gönder