akıllı tahta etkinlikleri,soru bankası,deneme sınavı,yazılı sınav,konu anlatım,eğitim programları,yıllık planlar,ilk okuma yazma

Zıt Anlamlı Kelimeler Etkinliği

Zıt Anlamlı Kelimeler Etkinliği İndir 

1. Aşağıdaki sözcüklerin  zıt ( karşıt) anlamlarını tablodan bularak karşılarına yazınız.


Genç – sıcak – çok – yukarı – sert – üzüntülü – beyaz – kapalı – kısa 

– çirkin – tatlı – az – şişman – büyük - geri  
Kelime             Zıt ( karşıt) Anlamlısı                 Kelime   Zıt ( karşıt )Anlamlısı
   üretim                …tüketim……...          ileri …………………

  yumuşak       …………………                     siyah …………………

  az       …………………          yaşlı …………………

  uzun        ………………… acı …………………

  küçük                   …………………          açık …………………

  zayıf        ………………… fazla …………………

  soğuk         ………………… aşağı …………………

  sevinçli        ………………… güzel …………………

2. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarındaki kutucuklara yazalım.

galip   
  önce   
 doğal   
medeni   
hatırlamak   
bekar   
bulanık   
düşmek   
ağır   
evet   
bolluk   
çekmek   
dağınık   
tekil   
acemi   
atılgan  

3. Aşağıdaki cümleleri karşıt anlamlarıyla tamamlayınız.
Yaş pastayı mı seversin kuru pastayı mı seversin?
Oyun odanız düzenli mi yoksa ……………………………………?
Sınavın kötü mü geçti ………………………………………………………?
Köye gündüz mü  gideriz yoksa…………………………………………………?
Bu yiyecekler doğal mı yoksa …………………………………………?
Masayı itelim mi ………………………………………. ?
Çok hızlı sürüyorsun biraz ………………………………….. sür.
Sabah hava çok sıcak, akşam ise çok …………………………….. oluyor.
Güneş doğudan doğar, …………………………… batar.
Önce kolay soruları, sonra ise ………………… soruları çöz.
Kirli elbiselerini çıkardı, ……………………………… elbiselerini giydi.
4-“Çoğul” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) çok B) iyi C) tekil D) kalabalık

5-“Sevinç” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yorgunluk B) müjde C) üzüntü D) hasret

6-“Şişman çocuk yere düştü.” Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
A) uzun B) kısa C) zayıf D) tombul

7- “Bu adam çok cimri.” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
A) çalışkan B) kıskanç C) atak D) cömert

8-“Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) müsrif B) verimsiz C) tuzlu D) üretici

11.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını kullanarak cümleyi tam tersini ifade edecek şekilde yeniden düzenleyerek altına yazın.

ÖRNEK
Uzun boylu olduğum için kitapları kolay alıyorum.
Kısa boylu olduğum için kitapları zor alıyorum.

Ömer çalışkan olduğu için bu soruyu doğru yaptı.

…………………………………………………………………………………..

Lale hızlı yürüdü. Bu nedenle okula erken ulaştı.

……………………………………………………………………………………

İyi oynayan galip olur.

……………………………………………………………………………………

Onu sert bir şekilde uyardım. Her gün geç geliyordu.

……………………………………………………………………………………

İleride kalın ve uzun ağaçların olduğu bir orman göreceksin.

……………………………………………………………………………………

Yaramaz köpek ıslak zeminde kayıp yere düştü.

…………………………………………………………………………………..


EmoticonEmoticon